Dotacje

Flota Filmowa realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu „Wdrożenie prac badawczo – rozwojowych wspomagających realizację innowacyjnych projektów w branży przemysłów kreatywnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Program wspiera realizację innowacyjnych projektów w branży przemysłów kreatywnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania i uruchomienia inteligentnej platformy do komunikacji z klientem i neuroprojektowania przestrzeni reklamowych wybranych elementów kampanii marketingowych oraz infrastruktury neuromarketingowej.

 

Wartość projektu: 1 476 000,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 200 000,00 zł

Dofinansowanie: 499 920,00 zł

Numer projektu: RPKP.01.06.02-04—0437/19

Strona flotafilmowa.com wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.